Dermabrazyon, cildin cerrahi teknikler kullanılarak yüzeysel tabakalarının aşındırılması ile yeni doku oluşumunun sağlanması işlemidir. Mekanik peeling olarak da nitelendirilen dermabrazyon uygulamasında cilt yüzeyinde bulunan kabarıklık ya da çöküntüler de giderilmekte ve deri bir nevi zımparalanarak daha pürüzsüz bir yüzey elde edilmektedir.

İnsan vücudundaki deri tabakası, üst deri (epidermis) ve alt deri (dermis) olarak ikiye ayrılmaktadır. Dermabrazyon işlemi üst deri tabakasına yani epidermise yönelik olarak gerçekleştirilen bir uygulamadır.

Dermabrazyon işlemi ucunda elmas bulunan özel bir motor vasıtasıyla cildin kontrollü bir şekilde soyulması ile uygulanmaktadır. Bu işlemde yüz bölgesindeki üst deri tabakası çok ince bir şekilde adeta zımparalanmakta ve daha kusursuz ve pürüzsüz bir cilt yüzeyi elde edilmektedir.

Dermabrazyon uygulaması yüz bölgesinin tamamına ya da sadece problemli olarak görülen belirli bir kısmına uygulanabilmektedir. Sivilcelerin sebep olduğu çukur alanlara ve sivilce lekelerine karşı etkili olan bu işlem çeşitli kazalara bağlı olarak yüz bölgesinde meydana gelen yara izleri, özellikle ağız çevresinde yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklıklar ve sivilcelere bağlı diğer yara izlerinin giderilmesinde de kullanılmaktadır.

Dermabrazyon sonucu sivilce izlerinin çukurlukları azalacak, cilt daha pürüzsüz hale gelecektir. Ancak tüm izlerin silinmesi, kaybedilmesi mümkün değildir.